Familjehem

Children Kids Childhood Friendship Happiness Diversity Concept

Vem kan bli familjehem? 

Att vara familjehem innebär att ta emot ett barn som en familjemedlem och att i föräldrars ställe vårda och fostra barnet under en kortare eller längre tid.

Det finns inga formella krav på utbildning eller erfarenhet för familjehem. Barn som placeras i familjehem har olika behov, och därför kan familjehemmen se olika ut. Du kan vara gift, sambo eller ensamstående, med eller utan barn. Du kan komma från Sverige eller något annat land. Du kan bo i villa eller i lägenhet, på landet eller i staden, men det måste finnas ett eget rum till barnet. Viktigt är att ni har tid, engagemang och känslomässigt utrymme att ta emot ytterligare familjemedlem.

Hur blir man familjehem? 

Alla som vill bli familjehem måste utredas och bli godkända som familjehem för att ett barn ska få bo i familjen. En utredning hos oss på InCa görs av två familjehemskonsulenter som besöker er för samtal om er bakgrund och nuvarande familjesituation. Vi genomför även en djupintervju med de vuxna i familjen och har ni biologiska barn som bor hemma vill vi även träffa dem. Vi hämtar in utdrag från försäkringskassa-, polis-, social- och kronofogde-register. Slutligen sammanställs allt i en skriftlig familjehemsutredning.

Som familjehem för InCa erbjuds ni regelbunden handledning av erfarna konsulenter, extern handledning i grupp och utbildning. Ni har också möjlighet att nå våra konsulenter dygnet runt.

Vi på InCa tar gärna emot intresseanmälan från såväl erfarna som nya familjer. Tveka inte att kontakta oss på telefon eller via kontaktformuläret!