Konsulttjänster

Vi erbjuder:
  • Uthyrning av erfarna och kompetenta familjehemskonsulenter/
    familjehemssekreterare till kommuner och privata aktörer.
  • Individuella handledningsuppdrag till kommunens egna familjehem.
  • Socialstyrelsens grundutbildning för jour- och familjehem. ”Ett hem att växa i”
  • Utredning av familjehem på uppdrag av kommuner och privata aktörer. Utredningarna genomförs utifrån socialstyrelsens riktlinjer. Vi kan även genomföra utredningar enligt ”Nya Kälvesten” med analys.