Om oss

omoss

 

Vi är det småskaliga alternativet med erfarna socionomer som konsulenter. Vi värnar om det lilla företagets fördelar, såsom korta kommunikations- och beslutsvägar, nära och personligt samarbete med både uppdragsgivare och familjehem.

Familjehemskonsulenterna har förutom socionomutbildning, utbildning i att handleda familjehem och andra adekvata vidareutbildningar inom socialt arbete. Vi har minst tre års erfarenhet av socialt arbete inom IFO samt erfarenhet av familjehemsvård i såväl kommunal som privat regi.

Vårt fokus ligger hela tiden på att vara Professionella, Pålitliga och Personliga.
Varmt välkommen till oss!