Tillstånd

Vi har tillstånd av IVO, inspektionen för vård och omsorg,
att bedriva familjehemsverksamhet med konsulentstöd
samt ge stöd och handledning till familjehem.